En bolighandel skal berigtiges

By:

Du har fundet drømmehuset, købsaftalen er underskrevet af begge parter, alle forbehold er opfyldt og handlen kan i sin helhed betragtes som endelig. Men den er ikke afsluttet endnu. På dette tidspunkt i handlen er det nemlig købers tur til at komme i sving; handlen skal berigtiges.

Hvad er berigtigelse?

Vi har talt med Javed Aslam fra eboligadvokat (eboligadvokat.dk/skoede), og han har givet os en grundig forklaring på, hvad en berigtigelse er, og hvordan det foregår.

I praksis betyder en berigtigelse, at man gennemfører handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Køber skal officielt overtage ejendomsretten, ligesom sælger skal have sine penge. Førstnævnte sker ved at tinglyse skødet, mens sidstnævnte først kan lade sig gøre, når skødet er tinglyst.

Når skødet er tinglyst, skal der desuden udarbejdes en refusionsopgørelse og en reguleringsopgørelse, ligesom sælger skal indfri sine lån. Medmindre du skal overtage dem, selvfølgelig.

Hvem står for berigtigelsen

I lovgivningen er der ingen regler om, hvem der skal stå for berigtigelsen, men det er som regel køber, der står for det. Primært fordi det så er muligt at have hånd i hanke med de penge, der skal frigives til sælger.

Udarbejdelse og tinglysning af skøde er dog ikke noget, man selv kan stå for, hvis man ikke har juridisk erfaring. Det er en kompliceret sag, og der er specifikke krav til udførelsen og teksten, og overholdes disse ikke, kan det blive en dyr affære.

Under alle omstændigheder bør det fremgå af købsaftalen, hvem der skal berigtige handlen, og da det som regel er køber, vil sælger muligvis stille som krav, at det er købers advokat, der gør det.

Hvad koster skødeskrivning?

Det er ikke så dyrt at bruge en advokat til skødeskrivning. Javed Aslam fortæller, at det koster 2.500 kr. for et tradtionelt skøde. Hertil skal så lægges 1.600 kr. + 0,6% af købesummen i tinglysningsafgift.

Posted in: skøde