Hvorfor forveksles stress symptomer med angst?

By:

Stress og angst er to forskellige størrelser, som dog let kan forveksles, idet symptomerne er næsten identiske. Grunden til, at det er vigtigt at skelne imellem de to lidelser, er, at behandlingerne for henholdsvis stress og angst er væsensforskellige.

Stress er som regel en kropslig reaktion på ydre faktorer, som lægger pres (stress) på krop og sind igennem en længere periode. Mange mennesker sygemelder sig i lang tid på grund af stress, med det formål at få disse faktorer på afstand. Og mange oplever, at denne fremgangsmåde slet ikke virker – at symptomerne vender tilbage igen, så snart de er tilbage på jobbet.

En mulig årsag til, at en stress behandling ikke virker, kan være, at der slet ikke er tale om stress, men der imod om angst. Angst er belagt med et endnu større tabu end stress – for hvor den gængse opfattelse af stress er, at tilstanden er fremkaldt af ydre faktorer, er angst forbundet med psykisk sygdom. Traditionelt er psykiske lidelser at betragte som et tegn på svaghed hos individet, og der hersker stor berørings angst omkring emnet.

Men det er meget vigtigt, at angst adresseres som sådan – og at man selv erkender sin angst, i stedet for hårdnakket at påstå, at man ”bare” har stress. En erkendelse af en angst lidelse er første skridt på vejen imod en effektiv behandling.

Hvor går jeg hen, hvis jeg lider af angst?

Har du en mistanke om, at du er ramt af en angst lidelse, bør du opsøge en terapeut med speciale i behandling af angst. Angst terapi kan hjælpe dig til at forstå dig selv og din angst bedre, og samtidig give dig de rette redskaber til at leve med angsten uden at lade den styre dit liv.

Du kan blive meget klogere på stress og angst hos angstekspert.dk